Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 27 december 2022

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van onze klanten en andere zakelijke relaties vind ik belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houd ik mij aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leg ik uit hoe ik jouw gegevens verzamel en gebruik, en met welk doel ik dat doe. Ik raad je aan deze privacyverklaring goed te lezen. Met deze privacyverklaring voldoe ik aan mijn informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als je gebruik maakt van mijn website of mijn dienstverlening kan ik persoonsgegevens van jou verwerken. Ik zal je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Ik kan deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop ik jouw gegevens verwerk, zal ik jou eerst informeren en, waar nodig, opnieuw om toestemming vragen.

 

Contactgegevens
Contact in Beeld is gevestigd aan de Molukkenstraat 142 (9715 NZ) in Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54174724. Voor privacy gerelateerde zaken kan je contact met mij opnemen via info@contactinbeeld.com.

 Betrokkenen
Ik verwerk de persoonsgegevens van websitebezoekers, klanten, leveranciers, samenwerkingsrelaties en zakelijke relaties. Ik krijg de gegevens rechtstreeks van jou of via de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Soms ontvang ik je gegevens van anderen, bijvoorbeeld via een samenwerkingsrelatie.

 Dienstverlening
Wanneer je gebruik maakt van mijn dienstverlening, dan kan ik de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam

 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • Bestelgegevens
 • IP-adres
 • Correspondentie, inclusief e-mails en tekstberichten
 • Overige persoonsgegevens die jij en jouw organisatie actief aan mij verstrekken in het kader van mijn dienstverlening door gebruikmaking van de diensten, in correspondentie of telefonisch.

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Ik realiseer mij dat je bedrijfsgevoelige informatie met mij kan delen in het kader van de dienstverlening. Uiteraard ga ik daar net zo zorgvuldig en veilig mee om als ik dat verplicht ben bij persoonsgegevens.

 Doel en grondslag
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst (overeenkomst)
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (overeenkomst)
 • Het informeren over nieuwe diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
 • Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)

Gerechtvaardigd belang
Als je gebruikmaakt van mijn dienstverlening kan ik je benaderen voor nieuwe diensten of producten als dat past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. Ik wil je graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wellicht dat mijn nieuwe dienstverlening beter bij je past dan wat je al van mij afneemt. Om die reden informeer ik je over nieuwe diensten en producten. Als je liever niet wil dat ik je hierover informeer, kun je dat bij mij aangeven via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

Toestemming
Als ik jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerk, dan kan je deze altijd intrekken door contact met mij op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk afhandelen.

 Bewaartermijn
Als sprake is van dienstverlening bewaar ik jouw gegevens voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst en gedurende vijf jaar daarna. Gegevens die ik nodig heb voor mijn wettelijke administratieplicht, zoals offertes en facturen, bewaar ik zeven jaar.

 

Nieuwsbrief
Persoonsgegevens
Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan kan ik de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Doel en grondslag
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming)

Toestemming
Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

 

Bewaartermijn
Ik bewaar jouw gegevens zolang jij de nieuwsbrief wilt ontvangen.

 

Ik maak voor het versturen van mijn nieuwsbrieven gebruik van software. Het afmelden voor een nieuwsbrief betekent uiteraard dat je geen nieuwsbrief meer ontvangt. Je gegevens worden echter niet automatisch door de software verwijderd. Wil je dat je gegevens helemaal worden verwijderd, neem dan contact met mij op via de hierboven vermelde contactgegevens.

Vraag of verzoek
Wanneer je je telefonisch, via de e-mail, via het contactformulier op mijn website of op een andere manier contact met mij opneemt, dan kan ik de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Correspondentie, inclusief e-mails
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan mij verstrekt

Doel en grondslag
Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen of iets doen overeenkomstig het door jou ingevulde formulier (gerechtvaardigd belang)
 • Afhandelen van je vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang)

Gerechtvaardigd belang
Als je mij benadert met een vraag of verzoek, dan heb ik je persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en je vraag of verzoek af te kunnen handelen.

 Bewaartermijn
Ik gebruik je persoonsgegevens ter afhandeling van je vraag of verzoek. Afhankelijk van je vraag of verzoek zal deze al dan niet gearchiveerd worden. Ik bewaar mijn archief tenminste 5 jaar.

 

Relatiebeheer
Persoonsgegevens
Ik verwerk, in het kader van relatiebeheer, de volgende persoonsgegevens van mijn leveranciers, zakelijke contacten en potentiële of oud-klanten:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Correspondentie, inclusief e-mails
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan mij verstrekt

Doel en grondslag
Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contactgegevens bewaren (gerechtvaardigd belang)
 • Persoonlijk contact opnemen (gerechtvaardigd belang)
 • Zakelijk netwerk opbouwen en onderhouden (gerechtvaardigd belang)

Gerechtvaardigd belang
Ik onderhoud contact met veel mensen. Het betreft hier onder meer leveranciers, potentiële klanten en andere zakelijke relaties. Een goed relatiebeheer is belangrijk voor mijn bedrijf. Ik bewaar daarom de contactgegevens van deze personen. Zo nodig kan ik dan persoonlijk contact opnemen.

 Bewaartermijn
Als ik je contactgegevens opsla, bewaar ik je gegevens niet langer dan noodzakelijk in het belang van mijn onderneming of totdat je mij verzoekt deze te verwijderen.

 Websitebezoekers: cookies
 Persoonsgegevens
Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan mijn website op jouw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen. Met een cookie kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je mijn website bezoekt, dan kan ik met cookies persoonsgegevens van je verwerken, zoals IP-adres, surfgedrag en locatiegegevens.

 

Doel en grondslag
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verbeteren van de toegang tot en werking van mijn website
 • Het bieden van een goede gebruikerservaring van mijn website
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van marketingdoeleinden

Waar ik deze doelen kan bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of door het inzetten van enkel functionele cookies, dan is de grondslag voor het verwerken van eventuele persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat ik heb bij een goed functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Ik plaats cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

 

Waar ik deze doelen alleen kan bereiken door een ander gebruik van persoonsgegevens, dan verwerk ik je persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie hierover kan je vinden in mijn cookieverklaring en via de tool die ik hiervoor op mijn website gebruik.

 

Mogelijk kunnen er ook cookies van derde partijen worden geplaatst via de social media buttons of embedded video’s.

 

Google Analytics
Gegevens die jij verstrekt via onze cookies, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kan ik zien hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan mijn website en dienstverlening verbeteren. Ik maak daarvoor gebruik van Google Analytics.

Ik heb Google Analytics ingesteld op geanonimiseerde gegevens volgens het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

 

Ik heb Google geen toestemming gegeven om via mij verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media, embedded video’s en andere plugins
Het gebruik van dienstverlening van andere partijen brengt soms het plaatsen van cookies en het delen van data met deze partijen mee zonder dat ik daar een keuzemogelijkheid heb. Ik zal altijd de meest privacy vriendelijke optie aanzetten die mogelijk is.

 

Ik heb op mijn website ‘social media buttons’ van onder andere LinkedIn, Facebook, Instagram en twitter geplaatst. Ik maak gebruik van embedded video’s van YouTube en Vimeo.

 

Al deze partijen kunnen cookies plaatsen en gegevens over jou verzamelen via deze buttons en integraties. Ik heb hier verder geen invloed op. Ik verwijs je naar de privacyverklaring van deze partijen. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

 Facebook pixel
Ik heb een Facebook pixel op mijn website geplaatst. Hiermee kan ik de conversie van mijn Facebook-advertenties volgen, zodat ik mijn doelgroep beter kan leren kennen en mijn advertenties beter op mijn doelgroep kan afstemmen. Een Facebook pixel plaatst cookies van Facebook, en kan jouw onlinegedrag op mijn website en op Facebook volgen, ook als je van toestellen wisselt. Voor meer informatie verwijs ik je naar de privacyverklaring van Facebook.

 

IP-adres en webservers
Je IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver wanneer je mijn website bezoekt. Dit is noodzakelijk om de website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik je IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registreren. In principe ben ik niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, tenzij je aan mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

 

Toestemming
Via de cookiebanner op mijn website kun je toestemming geven voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Je kunt je toestemming voor het plaatsen van cookies op elk moment wijzigen via de cookietool die ik op mijn website gebruik. Ook kun je je browser zo instellen dat deze de niet-functionele cookies niet meer opslaat of alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, al dan niet automatisch.

 

Bewaartermijn
Afhankelijk van het soort cookies en de reden van het plaatsen van cookies kunnen cookies worden alleen gedurende de (browser)sessie dan wel voor een langere duur. Je kunt op elk moment zelf actief (al dan niet automatisch) cookies verwijderen. In dat geval worden er geen nieuwe gegevens meer met ons gedeeld totdat er weer cookies zijn geplaatst.

 

Consequenties
Je bent niet verplicht tot het accepteren van cookies. Als je je browser zo instelt dat deze geen cookies opslaat of als je informatie die eerder is opgeslagen, al dan niet automatisch, verwijdert, dan is het mogelijk dat je een minder goede gebruikerservaring hebt van mijn website en niet van alle functionaliteiten gebruik kunt maken.

 

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of mijn websitebezoekers ouder dan 16 zijn. Als je vermoedt dat ik persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerk zonder toestemming, neem dan contact met mij op via de hierboven vermelde contactgegevens, zodat ik de informatie kan verwijderen als ik deze niet rechtmatig verwerk.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik doe niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hier om besluiten door een computer of geautomatiseerde systemen worden genomen zonder dat een mens daarbij betrokken is.

 Jouw rechten
Je hebt recht op inzage in jouw gegevens, aanpassing als je gegevens onjuist zijn, verwijdering van je gegevens, bezwaar tegen een bepaalde gegevensverwerking, beperking van een gegevensverwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heb je het recht hier bezwaar tegen te maken. Neem in dat geval contact met mij op via de hierboven vermelde contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot mijn belang.

 

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kan je je verzoek naar mij mailen via info@contactinbeeld.com. Mogelijk moet ik jouw identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Ik zal altijd tijdig reageren. Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van jouw verzoek, dan kan je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Delen met anderen
Ik zal jouw gegevens niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij of de organisatie waar je werkt met mij heeft afgesloten. Ik kan ook gegevens delen met anderen zonder jouw toestemming in het kader van een goede bedrijfsvoering of als dit een wettelijke verplichting is. Ik verkoop jouw gegevens niet aan andere partijen.

 

Ik maak gebruik van meerdere verwerkers. Ik heb met al onze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Als ik gegevens deel met een andere partij dan een verwerker, sluit ik, waar nodig, een overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens.

 

Op dit moment kan ik jouw gegevens delen met de volgende partijen:

 • NAAM (mijn boekhouder) – geheimhoudingsovereenkomst
 • NAAM (online tool voor mijn boekhouding) – verwerker
 • NAAM (e-mailmarketingprogramma) – verwerker
 • NAAM (mijn online werkomgeving, inclusief e-mail) – verwerker
 • NAAM (websitehosting) – verwerker
 • Vimeo (opslag video’s) – verwerker
 • Door mij ingehuurde ondernemers nodig voor mijn dienstverlening aan jou – geheimhoudingsovereenkomst

Doorgifte van persoonsgegevens
Mijn uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die jouw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer ik jouw gegevens buiten de EER verwerk, dan neem ik de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mij vereist. In dat geval werk ik samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zal ik de standaardcontractbepalingen implementeren. 

 Beveiliging
Ik zorg ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Gebruik van sterke wachtwoorden
 • Gebruik van een beveiligde omgeving voor opslag van de data
 • Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau
 • Gebruik van een beveiligingscertificaat op mijn website, te herkennen aan het slotje in de adresbalk.
 • De link waarmee toegang kan worden verkregen tot de video’s van Vimeo is altijd een beschermde beveiligde link
 • Regelmatig installeren van updates op website, computers en dergelijke.