Contact in Beeld verzorgt scholing/ begeleiding op maat voor professionals die werkzaam zijn bij onder andere ziekenhuizen, kraamzorginstellingen, kinderdagverblijven en gastouder- bureaus. Hierbij staat het positief en afgestemd communiceren met kinderen centraal omdat dit grote invloed heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van een kind. 

De thema's kunnen divers zijn. Vooral de workshops over communiceren met baby's en positief communiceren met jonge kinderen zijn populair. 

1 op 1 begeleiding middels video-interactietraining is ook mogelijk. 

Contact in Beeld helpt professionals met behulp van videobeelden om inzicht te krijgen hoe zij het beste kunnen communiceren en afstemmen op kinderen. Door met collega's of individueel naar videobeelden te kijken worden de inzichten opgedaan hoe interactie met kinderen precies werkt en op welke manier je hier bewust mee om kunt gaan en prettig op signalen van een kind kunt reageren.

Inmiddels heeft Contact in Beeld de ervaring dat de scholing/ begeleiding als een verrijking van de ontwikkeling van iedere professional wordt beleefd. Het gemiddelde eindcijfer dat bij de evaluaties worden gegeven liggen tussen de 8 en 10. 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.