Het uurtarief van Contact in Beeld is E60,- inclusief btw. Voor een consult K-VHT wordt 1,5 uur in rekening gebracht.

Een consult bestaat uit het maken van een filmopname, het maken van een micro-analyse door Contact in Beeld en het terugkijkgesprek (60 minuten). Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.