Kosten voor de live online cursus Dunstan Babytaal bedraagt E35,- per ouder of ouderpaar (groepsverband - minimaal 3 en maximaal 5 ouderparen).

Wil je de cursus live online PRIVÉ krijgen? De cursus Dunstan Babytaal privé bedraagt E70,-

Kosten voor deskundigheidsbevordering voor professionals worden altijd in overleg met de persoon of instelling overeengekomen. Tarieven zijn afhankelijk van duur en/of aantal personen die deelnemen.

Het uurtarief van Contact in Beeld is E60,- inclusief btw. Voor een consult K-VHT wordt 1,5 uur in rekening gebracht.

Een consult bestaat uit het maken van een filmopname, het maken van een micro-analyse door Contact in Beeld en het terugkijkgesprek (60 minuten). Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Kosten voor workshops worden altijd in overleg met de persoon of instelling overeengekomen. Tarieven zijn afhankelijk van duur en/of aantal personen die deelnemen aan de workshop.

Wanneer een gezin/instelling buiten een straal van 20 kilometer buiten het centrum (Stadsweg) van Groningen woont, worden er reiskosten berekend van 0,20 cent per kilometer (1x retour). Het aantal kilometers wordt berekend via anwb-routeplanner.

Videobeelden die door Contact in Beeld gemaakt zijn voor specifieke doeleinden zoals bijvoorbeeld video-hometraining, zijn het bezit van ouders. Ze worden nooit aan derden getoond. Opnames worden alleen voor andere doeleinden gebruikt als ouders hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven.

 

Informeer jezelf door onderstaande privacyverklaring door te nemen (25-05-2018):

 

Neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken of je in aanmerking komt voor een vergoeding voor de kortdurende video-hometraining.