Videobeelden die door Contact in Beeld gemaakt zijn voor specifieke doeleinden zoals bijvoorbeeld video-hometraining, zijn het bezit van ouders. Ze worden nooit aan derden getoond. Opnames worden alleen voor andere doeleinden gebruikt als ouders hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven.

 

Informeer jezelf door onderstaande privacyverklaring door te nemen (25-05-2018):